Regulamin

Kilometry rosną a my dalej mali!

Regulamin Firmy :1.Rekrut ma obowiązek przejechania w ciągu 30 dni około 15000km. Jeżeli osoba nie zdąży w wymaganym czasie będzie zmuszona odejść firmy
2.Rekrut i inni pracownicy maja obowiązek posiadania malowania firmowego które jest obowiązkowe (Nie obowiązuje to na singleplayerze)
3. Rekrut oraz kierowca ma obowiązek jazdy zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz wymagania jest też kultura osobista . Wszelkie łamanie reguł jest karane wydalenie z firmy
4.Kierowca jest zobowiązany do wyrobienia co najmniej 15000km miesięcznie . Jeżeli osoba nie wykona limitu ma prawo do odrobienia w następnym miesiącu (15000+to co zostało z poprzednim miesiącu)
5.Kierowca ma obowiązek zgłoszenia swojej dłuższej nieobecności przedstawicielom firmy lub osobom we firmie
6.Wszyscy kierowcy będący we firmie ma obowiązek do przejechania co najmniej jednego konwoju w miesiącu
7. Discord jest obowiązkowym komunikatorem głosowym firmy Dragon Poland Transport i musisz potwierdzić swoją obecność w ciągu całego tygodnia.Brak obecności skutkuje ostrzeżenie a w ostateczności wydaleniem z firmy
8.Kierowca przygotowując się do konwoju jest zobowiązany do zatankowania się oraz naprawienia ciężarówki 
9.Na konwoju obowiązkowym wyposażeniem jest własna naczepa oraz truck w naszym malowaniu (Podstawą to firanka , ustalenia naczepy przed konwojem)
10.W czasie konwoju słuchamy się przede wszystkim pilota lub osoby do tego upoważnionej
11.Rekrut oraz kierowca ma obowiązek zgłoszenia swojego uczestniczenia w konwoju w odpowiedniej zakładce konwoju
12.Regulamin może być modyfikowany dlatego każdy powinien go ODWIEDZAĆ!!!!!!!
13. Jeżeli osoba we firmie otrzyma ostrzeżenie to w zamian dostaje kare wysokości 15000km w ciągu miesiąca. Jeżeli osoba nie zdąży w wymaganym czasie jest niestety wydalona z firmy
14. Trasy na MINUSIE powinny być jak najszybciej odrobione.
15.Zakończenie miesiąca na MINUSIE spowoduje obniżenie rangi kierowcy .Drugi miesiąc na MINUSIE skutkuje wydaleniem z Firmy.
pl Polish