Regulamin

Kilometry rosną a my dalej mali!

:small_blue_diamond: Rekrut ma obowiązek przejechania w ciągu 30 dni około 15000 km. Jeżeli nie zdąży w tym czasie przejechać wcześniej określonej liczby kilometrów zostanie wydalony z firmy.
 
:small_blue_diamond: Każdy kierowca (w tym Rekrut) ma obowiązek posiadać malowanie firmowe! (Nie dotyczy trybu singleplayer). Malowanie firmowe znajduje się na kanale:
 
:small_blue_diamond: Każdy kierowca (w tym rekrut) ma obowiązek jazdy zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz do zachowania kultury osobistej. Nie przestrzeganie tych zasad będzie skutkowało wydaleniem z firmy
 
:small_blue_diamond: Każdy kierowca jest zobowiązany do wyrobienia co najmniej 15000 km miesięcznie. Jeżeli próg minimalny nie zostanie osiągnięty kierowca jest zobowiązany w następny miesiącu zrobić 15000 km + ilość pozostałych z poprzedniego miesiąca.
 
:small_blue_diamond: Kierowca ma obowiązek zgłoszenia swojej dłuższej nieobecności przedstawicielom firmy lub osobom we firmie za pomocą tzn. zwolnienia lekarskiego, którego szablon dostępny jest na kanale: #┆📝┆rekrutacja
 
:small_blue_diamond: Każdy Kierowca (w tym Rekrut) ma obowiązek przejechania przynajmniej jednego konwoju w miesiącu!
 
:small_blue_diamond: Discord jest obowiązkowym komunikatorem głosowym firmy! W tygodniu każdy Kierowca (w tym Rekrut) jest zobowiązany do potwierdzenia swojej obecności na discordzie poprzez wejście na kanał głosowy. Grasz w Euro Truck jesteś na kanale głosowym.Brak obecności skutkuje ostrzeżeniem, a w ostateczności wydaleniem z firmy! (zasada nie dotyczy zarządu)
 
:small_blue_diamond: Kierowca przygotowując się do konwoju jest zobowiązany do zatankowania pojazdu oraz naprawienia ciężarówki.
 
:small_blue_diamond: Podczas konwoju każdy Kierowca (w tym Rekrut) musi posiadać ciężarówkę firmową oraz naczepę w malowaniu firmowym. Podstawowe ciężarówki i naczepy w malowaniu firmowym znajdują się na kanałach: Pamiętaj o identycznym odwzorowaniu zestawu!
 
:small_blue_diamond: Podczas konwoju polecenia wydaje pilot lub osoba upoważniona do tego! Każdy kierowca ma obowiązek stosować się do poleceń!
 
:small_blue_diamond: Rekrut oraz kierowca ma obowiązek zgłoszenia swojego uczestniczenia w konwoju w odpowiedniej zakładce konwoju.
:small_blue_diamond: Otrzymanie ostrzeżenia automatycznie powoduje dodanie do konta dodatkowych 15000 km w przeciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeżeli kierowca w tym czasie nie wykona nałożonej kary zostanie wydalony z firmy!
 
:small_blue_diamond: Jeżeli kierowca otrzyma wynik minusowy po zakończeniu trasy jest zobowiązany w jak najkrótszym czasie odrobić wynik minusowy. Zarząd ma prawo nadać określony czas na odrobienie wyniku minusowego lub zastosowania dodatkowej kary!
 
:small_blue_diamond: Zakończenie miesiąca rozliczeniowego z wynikiem minusowym powoduje obniżenie rangi kierowcy. Jeżeli sytuacja powtórzy się w następnym miesiącu będzie skutkowało to wydaleniem z firmy!
 
:small_blue_diamond: Otrzymanie ostrzeżenia automatycznie powoduje dodanie do konta dodatkowych 15000 km w przeciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeżeli kierowca w tym czasie nie wykona nałożonej kary zostanie wydalony z firmy!
 
:small_blue_diamond: Jeżeli kierowca otrzyma wynik minusowy po zakończeniu trasy jest zobowiązany w jak najkrótszym czasie odrobić wynik minusowy. Zarząd ma prawo nadać określony czas na odrobienie wyniku minusowego lub zastosowania dodatkowej kary!
 
:small_blue_diamond: Zakończenie miesiąca rozliczeniowego z wynikiem minusowym powoduje obniżenie rangi kierowcy. Jeżeli sytuacja powtórzy się w następnym miesiącu będzie skutkowało to wydaleniem z firmy!
 
Regulamin w każdym momencie może zostać zmieniony przez zarząd firmy Dragon Poland Transport! Akceptując regulamin zgadzasz się na ewentualne zmiany w nim oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wyżej wymienionych zasad i jesteś świadomy konsekwencji związanych z ich nieprzestrzeganiem.
 
 Zarząd ma prawo do zmiany długości i wysokość kar wymienionych w punktach regulaminu.
pl Polish
X